Doğadaki Çocuğun Psikolojisi


Macera ve keşif, gençlerin gelişiminde önemli unsurlardır. Kendinden emin ve zorluklara karşı dirençli olmaları için kendilerini tanımalı ve kapasitelerini keşfetmeleri gerekmektedir. İşte bu alanda doğa kampları şehir hayatında edinemeyecekleri bir tecrübe sunuyor.

Doğada Yaşam Kampı gençlerin heyecan isteğini doyururken onlara temiz hava eşliğinde motivasyonunu sağlayarak hayatlarında dengenin önemini erken yaşlarda aşılıyor. Sağlıklı yaşam ve beslenme kültürünü desteklemeyi, genç yaşlarda deneyimleyerek öğrenmeleri için fırsat tanımaktadır. Kamp liderlerinin gözlemi altında fiziksel güçlerine inanmalarını ve kendilerine güvenmelerini sağlayacak aktivitelerin bulunduğu alanlar sağlanır. Bu faktörlerin hepsini birleştirdiğimizde erken yaşta bu kültürü edinen gençlerin, fiziksel gelişimi desteklenir ve hareketsizliğe bağlı sağlık sorunlarının daha düşük olduğu görülür.

Yeni bir çevrede, yeni ilişkiler kurmaları sağlanır. Günümüzde şehirlerde gençler sadece yaşıtları veya aileleri ile sosyalleşirler. Fakat Doğada Yaşam Kampı’nda gençler hem kamp ekibimiz hem de yeni arkadaşlarına kendilerini tanıtma ve onlarla tanışma fırsatı bulurlar. Kurdukları ilişkiler gençlerin yeni ortamlarda uyum sağlamalarını kolaylaştıracak sosyal becerilerini geliştirmelerine destek olmaktadır. Aile dışındaki insanlarla nasıl iletişim kurması gerektiğini öğrenirken, kendini ve isteklerini ifade etmeyi de öğreneceklerdir. Kendini ifade etmek insan olarak en temel ihtiyaçlarımızdır. Fakat günümüzde teknolojiye bağımlı olarak büyüyen gençlerimize yüz yüze iletişim fırsatı tanıyan Doğada Yaşam Kampımız iletişim ve ifade becerilerini büyük ölçüde olumlu olarak etkileyecektir.

Doğada Yaşam Kampı’nda gerçekleştirilen aktiviteler gençlerin kimliklerini güçlendirip, kendilerini tanımaları üzerine kuruludur. Kamp boyunca yapılan aktivitelerin, rutin ve serbestlik dengesi göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir. Sözü geçen serbestlik; yürüyüşte yanlarında taşımak istedikleri yapraktan, yolda gördüğü herhangi bir şeyi kamp liderlerine sormaları kadar basit görünse de gelişme çağındaki bu serbestlikle gençlerin kendi hayatları üzerinde kontrolleri olduğunu ve sorumluluk sahibi olduklarını göstermektedir. Bu sayede kendi seçimlerine güvenen, uzlaşma ve problem çözme yetenekleri gelişmiş gençler olmalarını desteklemektedir. Kamp liderlerinin de teşvikleriyle birlikte sağlam ve doğru seçimler yapan güçlü bir birey olma yolunda adımlarını atmaktadırlar.

Tüm bunlara ek olarak şehir hayatında bulmakta zorluk çektiğimiz aidiyet duygusunu gençlerimize Doğada Yaşam Kampı’nda sağlamaktayız. Kamplarımıza düzenli gelen ve bir kere geldikten sonra her dönem gelmek isteyen gençlerimiz bu aidiyet duygusunun bizler için en güzel örneği olmuşlardır. Gençlerimize duvarlar arasında değil doğa ortamında bu aidiyeti yaşatmak, kendi becerilerini takdir eden akran ve yetişkinlerle bir araya getirerek kişisel gelişimlerini destekleyen ortam kurmak bizlerin en önemli görevidir. Şu zamana kadar gerçekleştirmiş olduğumuz kamplarda, gençlerin ilk gün ve son gün arasındaki değişimleri bizleri gururlandırıyor ve hiç durmadan yeni metot ve yöntemler geliştirmemizi destekliyor. Betonlaşmış hayatlarının arasındaki gençlerimize, kendilerini keşfetmeleri ve macera eksikliklerini tatmin ederken gelişmelerini ve öğrenmelerini sağlayan Doğada Yaşam Kampı, tüm programlarını her zaman gençlerin ihtiyacına göre uyarlamakta ve geliştirmektedir.